Ceník

Nabízené služby Ceník
PŘEKLADY do ČEŠ 300 Kč/NS*
do FRA 300 Kč/NS*
 
SOUDNÍ PŘEKLADY do ČEŠ 500 Kč/NS*
do FRA 500 Kč/NS*
     
TLUMOČENÍ méně než hod. 1 000 Kč
více než hod. 550 Kč/hod.**
 
KOREKTURY 90 Kč/NS*
 
Kurz francouzštiny 300 Kč/jedn.***
* normostrana = 1800 znaků včetně mezer
** je účtován reálně odtlumočený čas
*** jednotka = 45 minut
Pozn.: U překladů se může cena měnit v závislosti na složitosti a kvalitě výchozího textu.  

 

Mes tarifs

Prestations de services Tarif
TRADUCTION vers le tchèque 300 CZK/page*
vers le français 300 CZK/page*
 
TRADUCTION ASSERMENTÉE vers le tchèque 500 CZK/page*
vers le français 500 CZK/page*
     
INTERPRÉTARIAT moins 1 heure 1000 CZK
plus 1 heure 550 CZK/heure**
 
RÉVISION 90 CZK/page*
 
Cours de français 300 CZK/unité***
* une page normative = 1800 signes (blancs inclus) 
** la facturation à la durée réelle
*** une unité = 45 minutes
Nota : En ce qui concerne les services de traduction, le prix peut être révisé en fonction de la complexité ou qualité du texte source.