O mně

V roce 2003 jsem absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor francouzština. Rozšiřující doplňkové studium v oboru překladatelství/tlumočnictví na Jazykové škole hl. města Prahy jsem zakončila úspěšným složením státní překladatelské zkoušky.

Od roku 2006 překládám a tlumočím pro pobočky francouzských stavebních společností Gérim a Rabot Dutilleul, příležitostně pro úřady, agentury a jiné společnosti.

Díky vzdělání v oboru i zkušenostem získaným u francouzských společností jsem dosáhla vysokého stupně odbornosti v překládání technických a úředních textů. Pravidelně se účastním seminářů pořádaných Komorou soudních tlumočníků České republiky a v roce 2009 jsem byla jmenovaná soudní tlumočnicí.  Dále jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP).  Při práci kladu velký důraz na seriózní a profesionální přístup, k němuž patří přísné zachování mlčenlivosti, a díky své organizovanosti vždy dodržuji domluvené termíny. V přesnosti mé práce se odráží i schopnost dohledávat terminologii a odbornou literaturu k daným tématům.

Qui suis-je ?

Titulaire d'un Master 5 de langue française depuis 2003 ainsi que d’un diplôme de traduction acquis dans le cadre de ma formation complémentaire approfondie, je travaille, depuis 2006, comme traductrice/interprète pour Gérim et Rabot Dutilleul, les sociétés françaises de bâtiment implantées en République tchèque, et pour des missions ponctuelles à la demande des autorités, agences ou sociétés diverses.

Mon cursus universitaire ainsi que mon expérience acquise au sein des sociétés françaises m'ont permis d'acquérir un haut niveau de qualification dans la traduction de documents techniques et administratifs. Nommée traductrice assermentée en 2009, je fréquente régulièrement des cours organisés par la Chambre des traducteurs juridiques de la République tchèque. Je suis aussi membre de l'Union des interprètes et des traducteurs. Rigoureuse, sérieuse, professionnelle et organisée, je travaille toujours dans le respect strict de la confidentialité et des délais en me servant de la recherche documentaire et terminologique qui m'est familière.